Dịch Vụ Kế Toán

Dịch vụ thành lập công ty


Xin cấp GPKD, mã số thuế (mã số doanh nghiệp), Con dấu công ty, Làm Thủ tục phát hành Con dấu, Đăng bố cáo thành lập trên Cổng thông tin quốc gia .

Doanh nghiệp thực hiện soạn thảo hồ sơ đăng ký thành lập doanh nghiệp , thủ tục gồm:

✏ Bước 1: Chọn loại hình đăng ký kinh doanh phù hợp với mô hình mà bạn lựa chọn (cổ phần, TNHH,…)

✏ Bước 2: Chọn người đại diện, người chủ doanh nghiệp chịu trách nhiệm trước pháp luật.

✏ Bước 3: Cung cấp đầy đủ các thông tin như tên công ty, địa chỉ công ty, ngành nghề cũng như lĩnh vực kinh doanh.

✏ Bước 4: Xác định vốn điều lệ.

✏ Bước 5: Chuẩn bị các giấy tờ như: giấy CMND/hộ chiếu đã sao y chứng thực không quá 6 tháng.

Phí dịch vụ: 500.000đ

Lệ phí: 950.000đ bao gồm: 200.000đ Lệ phí và 450.000đ khắc Con dấu + 300.000đ đăng báo


Dịch vụ kế toán trọn gói


Tối ưu về hai mảng Kế toán và Pháp lý, giúp doanh nghiệp tiết kiệm thời gian, chi phí, nhân lực và tập trung hơn vào phát triển kinh doanh

✏ Cung cấp hóa đơn đầu vào – đầu ra hàng tháng/quý;

✏ Cung cấp các chứng từ liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp;

✏ Cung cấp sao kê các tài khoản ngân hàng;

✏ Cung cấp chứng thư số để nộp báo cáo thuế;.

Phí dịch vụ: từ 500.000đ


Dịch vụ khác


✏ Dịch vụ bảo hiểm xã hội
✏ Thay đổi giấy phép kinh doanh
✏ Tạm ngừng kinh doanh
✏ Giải thể công ty, chi nhánh, văn phòng đại diện
✏ Đứng tên kế toán trưởng